Terug naar de openingspagina van Phone-Master

Alarm en besturing via SMS en telefonische oproepen.

MUSITEL 742 Power Switch
Musitel 742 Power Switch SIM-kaart Schakelt elektrische apparatuur op afstand per SMS in / uit en controleert op technische storingen.

Werking:
In de Musitel 742 Power-Switch plaatst u een gewone SIM-kaart. Een pre-paid kaart is hiervoor ook geschikt.
De Musitel 742 Power-Switch is geschikt voor telefonische alarmering bij technische defecten en stroomuitval.
Het toestel is daarvoor uitgerust met 4 alarm-ingangen en 2 uitgangen (relaiscontact).

U kunt vanop afstand uw verwarming aanzetten, uw winkel verlichten, de tuin sproeien, enz.  Een SMS of een telefoontje volstaat!

Maximum geschakeld vermogen (twee modellen):
1.800 W - 8 Ampère, of
3.600 W - 16 Ampère


In geval van technische storingen wordt u onmiddellijk via sms of een gesproken bericht op de hoogte gebracht door de zes alarmingangen.


Toepassingen:

De Musitel 742 Power Switch is bedoeld om apparatuur op afstand te bedienen, zoals:
 • drainage- en irrigatiepompen;
 • verwarming;
 • verlichting;
 • uitvoeren van een ‘harde reset' van uw computerserver;
 • enz...

 • Verzekerd toezicht:
  4 alarmingangen:
  De Musitel 742 Power Switch beschikt over vier alarmingangen die u kunt gebruiken voor de controle van toestellen zoals:
      - thermostaten,
      - inbraakdetectie (infrarood of radar),
      - brandstofniveau (stookolie),
      - vorst-detectie,
      - alarmcontacten van technische installaties
      - enz...

  Zodra de storing optreedt of nadat deze zich gedurende x seconden heeft voorgedaan, wordt een alarm doorgegeven.
  U wordt ook geïnformeerd wanneer alles weer terug naar normaal is.

  Bediening op afstand:
  2 relais op afstand bedienbaar:
  De relais kunnen bediend worden met een SMS of via het inbellen met een telefoon.
  Veiligheid is verzekerd door een PINcode of via nummerherkenning.
  Relais kunnen door een onbeantwoorde oproep geactiveerd worden (dus gratis oproep).
  Deze mogelijkheid is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers (max. 4 gebruikers).

  Overzicht van de gebeurtenissen (logging) :
  De Musitel 742 heeft een geheugen voor de 200 laatste gebeurtenissen.
  U kunt ter plaatse of op afstand het overzicht raadplegen.
  Elke gebeurtenis wordt met datum en tijdstip geregistreerd.  Overbrenging van een alarm :
  Per SMS:
  Bij een alarm-signalering kunnen naar 1 tot 4 mobiele telefoons een SMS worden verzonden.
  Elke SMS kan max. 160 karakters bevatten.
  Een SMS zal bij het begin van de alarmering, alsmede bij terugkeer naar een normale situatie verzonden worden.
  Dus: als een situatie zich hersteld (tijdelijke alarmtoestand), wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.

  Met een besproken bericht:
  Al dan niet tegelijkertijd met SMS'en, kan een spraakboodschap overgebracht worden naar 1 tot 4 vaste nummers of GSM's
  De opgeroepene(n) krijgen een vooraf ingesproken boodschap te horen overeenstemmend met de gedetecteerde situatie (bijv. 'Storing koelsysteem in magazijn 3').
  Deze boodschappen kunnen eenvoudig door de gebruiker ingesproken worden door het GSM-nummer van Musitel 742 te bellen.
  Elke boodschap kan 8 seconden lang zijn.


  Onmiddellijk op kantoor een alarm ontvangen.
  Met behulp van de software SMS-Gate Pro, kunt u onmiddellijk een door de Musitel 742 verzonden SMS ontvangen op uw PC.
  Zo beschikt u op uw kanoor-PC over de historie van alle oproepen van de Musitel 742.
  U zult eveneens de SMS-en ontvangen die verzonden zijn door uw GSM operator naar de Musitel 742.
  (Zeer nuttig bij gebruik van pre-paid SIM kaarten met hun beperkte 'houdbaarheid').
  Desgewenst kunt u eveneens elke dag of elke week een SMS ontvangen met de status van het apparaat.


  Hoe?
  U sluit een GSM-USB modem aan op uw PC, bijvoorbeeld het Modem USB M1000, waarin een SIM kaart wordt ingevoerd.
  De software SMS-Gate Pro zal automatisch de SMS-en verzonden door uw Musitel 742 ontvangen.
  Een van de vier nummers waar naar SMS-en worden verzonden, is het nummer van de SIM-kaart van uw modem.
  Hetzelfde modem stelt u eveneens in staat om de historische overzichten te lezen of de configuratie van uw apparaten te controleren en te wijzigen.
  Elke ontvangen SMS zal door de naam van de gebruiker/locatie/klant waar de Musitel 742 is geplaatst geïdentificeerd worden.


  Installatie van de Musitel 742 Power Switch
  Aansluiting - installatie:
  De Musitel 742 Power Switch beschikt over twee elektriciteitskabels van 2,50 meter.
  Eén kabel met een mannelijke 230V-stekker die u aansluit op een normaal stopcontact.
  Eén kabel met een contrastekker waarop u het te bedienen toestel aansluit.
  Schakelbaar vermogen:
  1.800 W - 8A, of
  3.600 W - 16A
  al naar gelang model.
  De behuizing van de Musitel 742 Power Switch kan binnen of buiten het te bedienen toestel worden bevestigd.
  De behuizing is waterdicht (IP65-klaase) en verdraagt dus zonder risico een grondige schoonmaak met water.

  Signalisatie:
  - GSM-alarmtoestel: toont de loginstatus op het GSM netwerk.

  Programmering:
  De configuratie van de Musitel gebeurt met behulp van meegeleverde software; mogelijkheden:
      - met uw PC, via een USB poort;
      - op afstand, met behulp van een modem;
      - op afstand kunt u de actuele toestand controleren, het historie van de 1000 laatste
         gebeurtenissen lezen, de relais bedienen, enz....;
      - de nummers van de bestemmingen voor de sms- en spraakberichten kunnen gewijzigd worden via sms;
      - handleiding in het Nederlands en Frans.


  BEWAKING:  4 onafhankelijke ingangen

  Controle van de ingangen :

 • bij elk alarm: door ontvangst van een SMS-bericht;
 • bij terugkeer naar normaal: door ontvangst van een SMS-bericht;
 • bij elk alarm: door ontvangst van een spraakbericht;
 • bij terugkeer naar normaal: door ontvangst van een spraakbericht ;
 • iedere ingang kan continue actief zijn, of alleen wanneer het apparaat ingeschakeld wordt.


 • Werking:
 • bij verandering van de status van een ingang worden één of meerdere SMS-berichten of geregistreerde boodschappen verzonden,
 • 1 tot 10 keer max, SMS-berichten van elk max. 160 tekens;
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's en verzending van het SMS-bericht,
 • oproep van 1 tot 4 verschillende GSM's of gewone telefoonnummers en verzending van spraakbericht,
 • afzonderlijk programmeerbaar voor elke ingang.


 • Wanneer wordt/worden één of meerdere SMS verzonden ?
 • wanneer de status van een ingang "0" wordt,
 • wanneer de status van een ingang "1" wordt,


 • Geldigheidsvoorwaarde voor een statuswijziging:
 • SMS volgt wanneer de status gewijzigd is én stabiel blijft gedurende 0,1 seconden tot 254 minuten.


 • BESTURING:  2 onafhankelijke contacten

  Besturingsmodus van de contact :

 • met een SMS met of zonder bevestiging van goede werking,
 • door de Musitel te bellen met een GSM - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • door de Musitel te bellen met een gewoon telefoontoestel - gebruik van het toetsenbord van het toestel,
 • het relais kan door een gratis oproep bediend worden,
 • controle van de actuele toestand van het relais door eenvoudige telefonische oproep.
 • controle van status van het relais met een SMS.


 • Werking:
 • N.O. (normally open) tijdschakelaar tussen 1 en 254 seconden.
 • bistabiel, een oproep voor ON, een tweede oproep voor OFF,
 • bistabiel, een SMS voor ON, een tweede SMS voor OFF;
 • Twee versies
  Musitel 742 Power Switch 8A
  De bediening gebeurt via een oproep die door het toestel wordt aangenomen zodat u het systeem kunt bedienen met de toetsen van uw telefoon. Tijdens diezelfde telefoonoproep kunt u het toestel de status van de relais laten weergeven.
  Deze oproep wordt aangenomen en is dus betalend.
  In en uitschakelen mag ook met een SMS met of zonder confirmatie SMS

  De bediening kan ook geschieden door een oproep die niet wordt opgenomen door de Musitel. Deze bedieningsmogelijkheid is voorbehouden aan vier vooraf geregistreerde telefoonnummers.
  U kunt eenvoudig een gebruiker toevoegen of verwijderen door een SMS-bericht te versturen.
  Schakelvermogen: 1.800 W - 8 Ampère.

  Musitel 742 Power Switch 16A
  Idem als Musitel 742 Power Switch 8A maar met een schakelvermogen van 3.600 W - 16 Ampère.

  Toepassingen – praktijkvoorbeelden
  De verwarming aan- of uitschakelen met gsm:
  Met een oproep schakelt u de verwarming aan.
  U heeft een thermostaat aangesloten op een alarmingang van uw Musitel.
  Een uur na de inschakeling ontvangt u een SMS of spraakoproep om u te informeren dat de gewenste temperatuur bereikt is.
  U kunt ook een andere thermostaat installeren die de verwarming automatisch activeert bij kans op vorst.
  De tweede thermostaat wordt op een andere alarmingang aangesloten en bedient automatisch het relais.

  Irrigatiestation:
  - stroomgenerator valt uit,
  - brandstofniveau (diesel) wordt kritisch,
  - watervoorziening is drooggevallen,
  - inbraak,
  Een stembericht of/en een SMS zal u onmiddellijk waarschuwen.

  Tweede woning – het zwembad verwarmen:
  U wilt het zwembad tegen uw aankomst op temperatuur brengen.
  Bel dan enkele uren voor uw vertrek naar uw Musitel 742 Power Switch en uw zwembad zal de gewenste temperatuur hebben.
  U dient uw vertrek uit te stellen of te annuleren? Dan volstaat een oproep om de verwarming terug uit te schakelen.

      Prijzen:

  Types
  Prijs excl BTW
  (€)
  Musitel 742 Power Switch 8A
  Afstandsbedienbare schakelaar 1.800 Watt   + 4 alarmingangen
  Bediening per SMS, gratis of betalend oproepen
  zie overzicht
  Musitel 742 Power Switch 16A
  Afstandsbedienbare schakelaar 3.600 Watt   + 4 alarmingangen
  Bediening per SMS, gratis of betalend oproepen
  zie overzicht

  Technische kenmerken:
  Behuizing
  PVC, IP65, met doorzichtig of doorschijnend deksel
  Afmetingen : 170 x 145 x 88 mm
  Gewicht : 1,5 Kg
  Verbruik :   Max. 15W      in waakstand +/- 5W

  Vermogensschakelaar:
  bipolaire schakelaar (schakelt beide kabels uit),
  1.800 Watt weerstand, 8A, 230V.
  3.600 Watt weerstand, 16A, 230V naargelang model.
  Opmerking: Als u een elektromotor van meer dan 750 watt aansluit, moet u rekening houden met
  de stroom die nodig is om de motor op te starten.

  Elektriciteitsaansluitingen
  Kabel van 2,5 meter, met mannelijke stekker met aarding voor de voeding
  Kabel van 2,5 met contrastekker met aarding voor het verbruik

  Musitel 742

  GSM

  GSM netwerktype

  GSM 900MHz phase II/GSM 1800 MHz

  SIM-kaart

  plug-in 3 V "small"

  Uitgezonden vermogen

  2 W

  Ontvangstgevoeligheid

  -105 dBm

  Antenne

  Frequenties

  900 / 1800 MHz

  Impedantie

  50 ohms

  Gestraald vermogen

  2 W

  Antenneaansluiting

  FME (mannelijk)

  Lengte antenne kabel

  3 tot 10 m (optie)

  Voeding

  Aansluitklemmen

  9 tot 24 VDC 500mA max

  kabel aansluiting

  Interfacetype

  USB

  Connector

  USB type B, geleverd met USB A-B kabel

  Ingangen

  Ingangsniveau "0"

  ingang op minteken (V-)

  Ingangsniveau "1"

  N.O. - open contact

  Max. ingangsspanning

  + 24VDC

  Debouncing

  van 10 msec tot 254 minuten

  Schakelcontacten

  Schakelaar nr. 1

  N.O, Max. 5A   24VDC of 24VAC

  Omschakelduur van het contact

  tussen 0,1 en 254 secondes (4 minuten) of permanent

  Divers

  aansluitklemen

  schroefklemmen, inplugbar in het apparaat

  Afmetingen zonder kabels

  84 x 72 x 32 mm

  Werkingstemperatuur

  -10 tot 60 °C

  Gewicht: apparaat

  200 gr