Terug naar de openingspagina van Phone-MasterUw gsm wordt een afstandsbediening.


Musitel 642
Een betrouwbare en veilige afstandsbediening.
Tot 500 gebruikers.
Ideaal voor bedrijven en particulieren.
Beheer volgens uur- en weekschema's mogelijk, alsook een beperking van de toegang in de tijd.

Musitel 642 Gsm Switch SIM-kaart
Totaalpakket, beheer volgens uurschema mogelijk !
Compatibel met alle automatische deursystemen.
Met de Musitel 624 kunt u desgewenst 8 groepen aanmaken met een weekschema
   - 1 of 2 deuren openen,
   - toegang beperkt door :
         - 8 uurgroepen,
         - een uiterste datum,
         - een beperkt aantal keer toegang,
   - uurschema voor openen van een deur, hek ...,
   - toegang open laten tot nieuwe oproep,
   - automatisch openen en opnieuw sluiten,
   - 3 alarmingangen als waarschuwing,
   - 2 verschillende contacten om deuren of andere uitrusting te bedienen.

Een of twee deuren bedienen :
Elke gebruiker heeft toegang tot ofwel deur A, ofwel deur B ofwel tot deuren A + B.
Voorbeeld :
U beschikt over een poort aan de ingang van uw eigendom, alsook over een elektrische garagepoort.
Als u een oproep naar de Musitel stuurt, gaan zowel de poort als de garage open zodat u uw wagen kunt binnenzetten.
Als uw kinderen een oproep naar de Musitel sturen, gaat alleen de poort aan de ingang open.


Uurschema gebruikers
U kunt de toegangsrechten van elke gebruiker beperken in de tijd.
Toegang :
   - alleen binnen bepaalde uren,
   - tot een uiterste datum,
   - een aantal keer toegang.
U kunt de verschillende beperkingen ook combineren.

Weekschema
1) Dagelijks, van/tot :
    Voorbeeld :
    groep 1 = dagelijks, van 8.15 tot 17.20 uur

2) Sommige dagen, van/tot :
    Voorbeeld :
    groep 2 = van maandag tot donderdag, van 8.15 tot 17.30 uur
    groep 3 = vrijdag, van 8.15 tot 15 uur
    groep 4 = maandag en donderdag, van 18 tot 21 uur

3) Elke gebruiker kan behoren tot een of meerdere groepen. Maximaal 8 groepen.
    Voorbeeld :
    Elke werknemer van het bedrijf behoort tot de groepen 2 en 3.
    Het onderhoudspersoneel tot groep 4.


Beperking in de tijd
U kunt een uiterste datum ingeven voor het toegangsrecht.
Voorbeeld :
Een aannemer komt werken uitvoeren; u kunt zijn toegangsrecht beperken tot een bepaalde datum.
U kunt de verschillende groepen en data ook combineren
Een werknemer neemt ontslag; u kunt zijn toegangsrecht beperken tot een bepaalde datum.


Beperking van het aantal keer toegang
U kunt een maximumaantal toegangsrechten ingeven.
Voorbeeld :
Een vervoerder komt afleveren en mag slechts één keer binnenkomen.
U kunt groepen (bijvoorbeeld met uurbeperking) + specifieke datum + aantal toegangsrechten combineren..


Automatisch openen en sluiten volgens uurschema.
De Musitel 642 kan de opening en sluiting van een hek, een parking, controleren volgens een vast schema.
Voorbeeld :
1) Het hek van de parking voor de leerkrachten van de school moet van maandag tot vrijdag geopend
    blijven van 8 tot 8.30 uur, van 12 tot 13.13 uur en van 16 tot 17 uur.
    Buiten deze openingsuren kunnen alleen de geregistreerde gebruikers het relais activeren.

2) U kunt deze functie gebruiken om het tweede relais te controleren, om de verlichting aan/uit te schakelen of
    om de verwarming in te stellen volgens een vast dag- of weekschema


Onmiddellijk blokkeren van toegang voor alle gebruikers.
Met een eenvoudige sms schakelt u onmiddellijk de toegang uit voor alle geregistreerde gebruikers, ongeacht hun toegangsrecht.
Met een tweede sms kunt u het toegangsrecht opnieuw activeren.
Voorbeeld :
De toegang blokkeren tijdens de vakantie.
Er behouden steeds maximaal 5 geprivilegieerde gebruikers (de Admins) het recht om de toegang te beheren.


Bollard Musitel Bevestiging van de werking van het relais door terugbellen van de gebruiker.
Na een oproep om een deur, hek enz. te openen, kunt u vragen om automatisch te worden teruggebeld als bevestiging.
Het is niet nodig om deze oproep te beantwoorden.
De oproep voor het openen evenals het terugbellen zijn gratis omdat deze oproepen niet worden beantwoord.
Er wordt geen communicatie of conversatie tot stand gebracht.
Voorbeeld :
De gemeentediensten moeten de paaltjes laten zakken omdat men materiaal voor een activiteit moet
opstellen op de openbare weg.
Een telefoontje van een geregistreerd gebruiker naar het nummer van de Musitel 642 en de paaltjes gaan omlaag.
De beller zal worden teruggebeld ter bevestiging dat zijn opdracht correct werd uitgevoerd.


Permanent openen en sluiten via sms.
De relais kunnen ook worden bediend via sms.
Elk relais kan een naam krijgen afhankelijk van de uitrusting die het bedient.
Bijvoorbeeld : Relais 1 = deur,  Relais 2 = verlichting.
Om de verlichting aan te schakelen, luidt het bevel : "verlichting:ON", om dezze uit te schakelen : "verlichting:OFF".
Slechts 5 telefoonnummers (de Admins) kunnen de Musitel via sms bedienen.
- Met een eenvoudige sms kunt u de toegang permanent openen (brandweer, politie)
  ( brandweer, politie).Passage voiture Passage piéton Opening doorgang voor voetgangers en wagens
Uw schuifpoort heeft twee openingsniveaus: een meter om voetgangers door te laten, of volledig open voor auto's en vrachtwagens.
Aan elke gebruiker kent u de juiste openingsafstand toe.
Sluiting gebeurt ofwel automatisch met een bestaande installatie, ofwel met een tweede oproep van de gebruiker.


3 alarmingangen om u te informeren.
Bij activering van een alarmingang wordt een sms verstuurd naar 1 tot 5 telefoonnummers.
Voorbeeld :
U wilt gewaarschuwd worden wanneer de deur langer dan 5 minuten blijft open staan.
Andere toepassingen: gebruik van verschillende detectoren om te waarschuwen bij een minimaal
stookoliepeil, een alarmmodus van de verwarming, een defecte diepvriezer, enz...


Werkingsprincipe :
De Musitel 642 werkt met een gewone simkaart.     Ook prepaidkaarten zijn perfect geschikt
De gebruiker belt de Musitel 642 en hangt op.    Eigenlijk ‘weigert' de Musitel 642 de oproep.
De gebruiker betaalt dus niet voor een gesprek omdat er geen verbinding tot stand wordt gebracht.
De CLIP van de beller werd ondertussen naar het apparaat gestuurd.
Als de CLIP staat vermeld in de vooraf in de Musitel geprogrammeerde lijst, wordt gedurende enkele
seconden het deuropener-contact bekrachtigd en gaat de garage open

CLIP : "Calling Line Identification Presentation" »» Identificatie van het nummer van de beller
CLIR : "Calling Line Identification Restriction" »» Geen identificatie van de beller - uw nummer wordt niet verstuurd


Veiligheid :
Alleen de vooraf geregistreerde gebruikers kunnen contact maken met hun gsm of via een gewoon telefoontoestel.
De nummerweergave (CLIP) van de beller (gebruiker) moet zichtbaar zijn, m.a.w. het nummer van de beller niet onderdrukt mag zijn.
Op basis van de nummerweergave van de beller onderscheidt de Musitel geregistreerde van niet-geregistreerde bellers
Alleen als het nummer van de beller geregistreerd is, zal het contact geactiveerd worden (toegang geopend worden).
Als het nummer niet voorgeprogrammeerd is -- of niet zichtbaar -- zal het contact niet geactiveerd worden.
Voor de gebruikers kan ook een uurschema worden gebruikt.
NB: De Musitel neemt de oproep niet aan ('verwerpt' de oproep), hierdoor zijn geen telefoonkosten verschuldigd (gratis afstandsbediening)!
De Musitel vervangt zo het numerieke toestenbord of de klassieke afstandsbediening.

Niet-beveiligde modus :
Bij elke oproep naar het nummer van de Musitel 642 wordt contact gemaakt.
Deze oproep is gratis.


Vermogen :
    - maximaal 500 verschillende gebruikers (verschillende telefoonnummers),
    - te verdelen in maximaal 8 groepen,
    - een groep beperkt de periode(s) tijdens welke een of meerdere gebruikers contact kunnen maken met de Musitel 642.
    - aan een groep kan een uurschema zijn toegekend - al dan niet gekoppeld aan de dagen van de week.


Programmering :
    - via sms, een gebruiker toevoegen of verwijderen, permanent openen, info
    - met de bijgeleverde software, USB-aansluiting


Toepassingen - voorbeelden

Garagepoort en hek :
De Musitel 642 vervangt de afstandsbediening of een code toetsenbord.
Het volstaat om het nummer van de simkaart in de Musitel te bellen om de poort of het hek te openen.
De Musitel beantwoordt de oproep niet, de oproep is dus gratis.
Alleen de geregistreerde gebruikers (uw gezin, collega's enz.) kunnen het hek openen.
Een eenvoudige sms volstaat om een gebruiker de toegang te ontzeggen bij problemen.
  > Veel veiliger dan een afstandsbediening. Deze kan verloren gaan en in dat geval moet u alle andere vervangen.
  > Veel veiliger dan een toetsenbord waarvan u de code onbewust kunt vrijgeven.


Automatische distributeurs :
Wilt u een beperkte groep gebruikers gratis registreren: programmeer hun nummers dan in de Musitel.

Van op afstand een informaticaserver resetten :
Het volstaat dat u het nummer van de Musitel kent om met een eenvoudige oproep een Harde Reset uit te voeren.

Automatische controle van de verlichting met mogelijkheid tot afwijkingen :
De verlichting gaat aan en uit volgens een weekschema.
Via sms kunt u deze naar eigen goeddunken aan- of uitschakelen.

De deuren van een wassalon, zonnebankcenter
Vanop afstand blokkeert u indien nodig gewoon de toegang.

Bijgeleverd :
   - gebruiksaanwijzing in het Nederlands en Frans,
   - software in het Nederlands, Frans en Engels op cd.
   - USB-kabel,
   - 3 db-antenne om op het apparaat te schroeven (met 2,5m kabel).
Opties :
Adapter 230VAC - 12VDC 500 mA,
Antivandalenantenne,
Antenne met kabel,

Types
Prijs excl BTW(€)

Musitel 642
GSM Switch - afstandsbediening voor deuren en hekken met uurschema

zie overzicht

Musitel 642 met wand-doos
GSM Switch - afstandsbediening voor deuren en hekken met uurschema

zie overzicht

Adapter 230V 12VDC 500mA

15

Technische kenmerken :

GSM

GSM network type

GSM 900MHz phase II/GSM 1800 MHz

SIM_kaart

plug-in 3 V ou 1,8 V "small"

Uitgezonden vermogen

2 W

Ontvangstgevoeligheid

-105 dBm

Antenne

Frequenties

900 / 1800 MHz

Impedantie

50 ohms

Zendvermogen

2 W

Antenneaansluiting

SMA (Mannelijk)

Lengte kabel

3 tot 10 m of zonder kabel

Voeding

Schroefaansluiting

10 tot 24 VDC 500mA max

Verbruik

Stand-by

120 mA

In werking

500 mA

Kabel

Interface type

USB

Connector

USB type B, kabel USB A-B

Switch

Contact N.O. in stand-by

Max. 15A   24VDC of 120VAC

Schakelduur van het contact

tussen 1 en 255 seconden

Divers

Afmetingen

84 x 72 x 32 mm

Bevestiging

Schroefmontage mogelijk

Werkingstemperatuur

-20° tot +70° C

Vochtigheidsgraad

5% tot 95%

Gewicht: apparaat

200 gr

Relais Musitel 642 Musitel 642 alarm input